Parkregelement | Klimbos

Reglement Klimbos Gooi Eemland

 

Welkom in ons Klimbos. Je kunt van de volgende routes gebruik maken:
•    Geel| Paars| Oranje  (juniorbos): reikhoogte 1.30 tot 12 jaar onder toezicht van volwassene
•    Groen| Blauw: reikhoogte 1.60 tot 12 jaar onder toezicht  van volwassene
•    Bruin| Rood | Zwart: reikhoogte 1.60 tot 12 jaar onder toezicht van een meeklimmende volwassene
•    Grijs (vrije val & Bungee): reikhoogte 1.60m tot 12 jaar onder toezicht van een meeklimmende volwassene

Onze verplichte klimregels:
•    Losse voorwerpen, zoals telefoons, sleutels en dergelijke zijn in de routes niet toegestaan
•    Dragen van een eigen klimgordel is niet toegestaan
•    Gasten verplichten zich de aanwijzingen en instructies van medewerkers van het Klimbos op te volgen
•    Medewerkers hebben het recht iedereen die zich niet houdt aan de veiligheidsinstructies te verwijderen zonder waarschuwing of terugbetaling
•    Tot en met 15 jaar dient een volwassen begeleider aanwezig te zijn in het Klimbos!
•    Vanaf 16 jaar zelfstandig klimmen
•    Alcohol en drugs zijn niet toegestaan, en roken is overal in het Klimbos verboden!

Onze klimadviezen:
•    Klimmen vanaf 7 jaar
•    Stevige schoenen en geschikte kleding
•    Lang haar opsteken
•    Voldoende eten en drinken

Overige aandachtspunten:
•    Het maximumgewicht voor een klimmer is 120 kg.
•    Het gebruik van de routes in het Klimbos is fysiek inspannend!
•    Voor het opbergen van waardevolle voorwerpen stelt het Klimbos een kluisje beschikbaar
•    Wij vragen een borg voor het gebruik van de klimgordels (1 per groep volstaat)
•    Bij onweer en andere calamiteiten ontruimen we de routes en sluiten waar nodig het park
•    Klimbos Nederland is niet aansprakelijk voor schade aan kleding of andere eigendommen
•    Je bent in een bosgebied; afval in daarvoor bestemde containers, beschadig niets en neem niets mee, blijf op de paden
•    Let op teken!

Het team van het Klimbos wenst je een geweldige, spannende en vooral leuke ervaring!