Privacyverklaring

Klimbos Nederland (KvK nummer 56535287), gevestigd aan Asselsestraat 397 7312TS Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.klimbos.nl
Asselsestraat 397
7312 TS Apeldoorn
055 3557780

Persoonsgegevens die wij verwerken

Klimbos Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betaalgegevens

Minderjarigen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@klimbos.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Klimbos Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Contact

Je kunt ons bellen, e-mailen of gebruik maken van het contactformulier of de help-button op onze website, om met ons in contact te komen. Om jouw contactverzoek af te kunnen handelen, worden jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer, en de inhoud van jouw vraag, verwerkt en bewaard tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met je hebben gehad. Daarna zullen we de gegevens voor dit doel verwijderen.

Nieuwsbrief

Via onze website kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief. Met jouw toestemming sturen we je dan maximaal 6 keer per jaar een e-mail vol nieuwtjes en acties over het Klimbos. Je kunt je altijd weer afmelden voor de nieuwsbrief. Klik hiervoor op de afmeld-link in de e-mail of stuur ons een bericht.

Bestelling plaatsen

Je kunt via onze website tickets kopen voor het Klimbos. Tijdens het bestelproces vragen wij je om persoonsgegevens in te voeren, zodat wij het ticket digitaal bij je kunnen leveren. Daarnaast verwerken we jouw betaalgegevens om de betaling af te handelen. Deze gegevens bewaren wij tot 7 jaar na einde van het boekjaar, in verband met onze fiscale bewaarplicht.

Sollicitatie

Via onze website kun je solliciteren op een van onze vacatures. Wij vragen je dan je NAW-gegevens en contactgegevens in te vullen. Daarnaast kun je ons je motivatie toesturen en je cv toevoegen, met daarin informatie over je werk- en opleidingsverleden. Eventueel kun je ons een salarisindicatie geven en eventuele andere aanvullende informatie. Wij verwerken deze gegevens om je sollicitatie in behandeling te nemen. Ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst met jou, kunnen we ook nog aanvullende screening doen, zoals een social media screening of het aanvragen van een VOG. 

Beeldmateriaal website

Op onze website maken we gebruik van foto’s van werknemers en klanten. Deze foto’s plaatsen wij alleen op onze website als je hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Je kunt je toestemming altijd weer intrekken. Wij zullen de foto’s dan direct van de website verwijderen.

Review

Via de Feedback Company kun je een reactie of review achterlaten. Wij tonen deze reviews op onze website. Houdt er rekening mee dat wij geen invloed hebben op de inhoud van de dienstverlening. Feedback Company is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijk. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen wij je graag naar de privacyverklaring van Feedback Company.

Cookies

Via onze website verzamelen wij gegevens over jouw websitebezoek. Statistische informatie verzamelen wij, omdat wij daar een gerechtvaardigd commercieel belang voor hebben. Voor marketingcookies vragen wij toestemming. Voor meer informatie hierover verwijzen we je naar ons cookiebeleid. Je kunt er ook voor kiezen om de gegeven toestemming in te trekken via de cookie-knop links onderin het scherm of onderaan deze privacyverklaring.

Geautomatiseerde besluitvorming

Klimbos Nederland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Klimbos Nederland) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Klimbos Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Recras t.b.v. registratie en reservering
 • Tripper en ANWB voor boekingen
 • Zendesk voor vragen en klachtafhandeling
 • Mollie voor de afhandeling van de betaling

In deze systemen worden jouw persoonsgegevens verwerkt. Het Klimbos verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, als je hiervoor toestemming hebt gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. We maken verder gebruik van:

 • Ons administratiekantoor
 • IT dienstverleners, zoals onze websiteontwikkelaar en hostingpartij
 • Cookiepartners (zie voor meer informatie onderaan de privacyverklaring)

Jouw persoonsgegevens, behoudens cookie-informatie, worden zoveel mogelijk binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt. Wanneer wij er zeker van zijn dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen, kunnen we besluiten dienstverleners buiten de EER in te zetten. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventueel gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Klimbos Nederland, de verwerking te beperken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek voor jouw privacyrechten sturen naar info@klimbos.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij aanvullende vragen stellen om je te kunnen identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Als het behandelen van het verzoek meer tijd in beslag neemt zullen wij dit laten weten. Wij kunnen de termijn met maximaal 2 maanden verlengen. Klimbos Nederland wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Klimbos Nederland neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo is de website bijvoorbeeld beveiligd middels TLS. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@klimbos.nl.